Opplysningsplikten

Alle som gir ut lån eller formidler lån plikter å opplyse om alle aspekter ved lånet. Her må alle låneutstedere si hvor mye lånet er, rente, totale kostander og hvor mye du har betalt på lånet når hele lånet er nedbetalt. På denne måten skal du være totalt informert om lånets mange aspekter.

Det er viktig at du som lånetaler forstår denne informasjonen. Forstår du ikke informasjonen er spørsmålet om låneutsteder har oppfylt informasjonsplikten.

Alle som utsteder lån har faktisk en plikt til å fraråde deg som lånetaker å si ja til lånet, hvis banken føler at din økonomiske situasjon er så dårlig at lånet vil bli et potensielt problem for deg. Du har da kommet i en situasjon hvor du på papiret kan få lånet, men samtidig er i en så svak posisjon at lånet kan bli et problem. Dette kan man se på som gråsonen i forholdet mellom å få eller burde ta i mot lånet.

Finansavtaleloven pålegger alle utstedere å fraråde lånetakere fra å motta lånet hvis situasjonen er slik. Det er betenkelig at det så å si nesten aldri frarådes om opptak av forbrukslån. Et område hvor det ofte kan være situasjoner hvor man burde fraråde, kanskje mer enn i andre situasjoner hvor man har hus og hjem.