Coins og tokens

Coins og tokens

Kryptovaluta bruker som oftest betegnelsene coins eller mynter og tokens. Velger du å kjøpe tokens som i kryptovaluta, vil det har verdi selv om myntene ikke fungerer som mynter når vi snakker om valuta. En kryptomynt er ikke en valuta og fungerer ikke som et byttemiddel. I finanssystemet vårt er valuta et byttemiddel. Valuta, som norske kroner eller amerikanske dollar, fungerer som et middel som muliggjør bytte. Du kan gi noen 10 kroner og de kan gi det en vare eller tjeneste som tilsvarer 10 kroner. Kryptomynt fungerer generelt sett ikke som byttemiddel. Det finnes noen unntak noen steder. Bitcoin brukes som byttemiddel noen steder, men det er i veldig begrenset grad. Det er flere land som nå ser på muligheten for å regulere kryptovaluta hvor et resultat av dette nok blir at man karakteriserer kryptovaluta som et juridisk godkjent byttemiddel, som igjen vil gjøre bruken av kryptovaluta mye lettere. Kryptovaluta kan være litt misvisende som navn da valuta generelt sett representerer en enhet av noe som kan verdsettes, holde en verdi, brukes som byttemiddel eller føres regnskap over. Alle disse karakteristikkene har også Bitcoin. Siden Bitcoin var den første kryptovalutaen som banet vei for alle de andre myntene som kom i kjølvannet av Bitcoin har disse andre myntene også blitt karakterisert som kryptovaluta selv om de ikke nødvendigvis oppfylles karakteristikkene for valuta. Kryptovalutaen deles inn i alternative kryptovaluta mynter, også kalt altcoins, og tokens. Disse altcoins er igjen delt opp i to grupper. Den ene gruppen er mynter som kommer fra Bitcoin relatert blokkjeder, som litecoin, namecoin og peercoin. Andre mynter er født i blokkjeden uten Bitcoin innflytelse, som Ethereum og Ripple.